مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه فقه و حقوق


درباره گروه

معرفی رشته فقه و حقوق مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره)، یکی از بزرگترین مراکز فقهی و حقوقی کشور می باشد که با بهره مندی از اساتید مجرب و نام آشنای حوزوی و دانشگاهی سالیان متمادی است در این رشته تحصیلی ...

کارشناسی

نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مطهری(ره) از طریق آزمون سراسری و پس از انجام مصاحبه، از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در مقطع کارشناسی در رشته ی فقه و حقوق اسلامی دانشجو می پذیرد. شرایط عمومی ...

فقه و حقوق اسلامی

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور به اساتید، محققان و کارشناسان، به تنظیم برنامه درسی مناسب برای ...

فقه و حقوق خصوصی

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)     دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­ تر میان حوزه و دانشگاه برنامه ...

فقه و حقوق جزا

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گرانسنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه، برنامه دوره کارشناسی ...

فقه و حقوق خانواده

بسمه تعالی آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید مطهری(ره) دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گران­سنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم ­تر میان حوزه و دانشگاه برنامه دوره کارشناسی ...