اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای رضا حیدری تشنیزی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۰ اطلاعیه‌ها جلسات دفاع
تعداد بازدید:۵۰۱

 

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی

حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آن

رضا حیدری تشنیزی

استاد راهنما

دکتر داود حسن پور

استاد مشاور

دکتر محمد بهرامی خوشکار

اساتید داور

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی           دکتر سیدسعید سید حسینی

زمان و مکان

سالن جلسات 16/02/1399

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق اطلاعیه جلسه دفاع