فقه و حقوق اسلامی

تعداد بازدید:۴۲۸۲

بسمه تعالی

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه شهید مطهری(ره)

دانشگاه شهید مطهری(ره) با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور به اساتید، محققان و کارشناسان، به تنظیم برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اقدام نموده است.

اهداف:

 1. تربیت اساتید مورد نیاز حوزوی، دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی.

 2. تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی.

 3. تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.

 4. تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره

طول دوره: 

حداقل و حداکثر دوره ی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مطهری مطابق آیین نامه آموزشی شورای عالی برنامه ریزی  می باشد.

واحدهای درسی:  

کل واحد های کارشناسی فقه و حقوق عمومی 137 واحد می باشد که به شرح زیر است:

* دروس عمومی:         15 واحد

*  دروس پایه:             39 واحد

*  دروس تخصصی:      78 واحد

*  دروس اختیاری:         5 واحد

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فقه و حقوق کارشناسی