فقه و حقوق جزا

تعداد بازدید:۲۱۳۶

بسمه تعالی

آشنایی اجمالی با رشته فقه و حقوق جزا

دانشگاه شهید مطهری(ره)

دانشگاه شهید مطهری(ره) در راستای ایجاد تعامل میان میراث گرانسنگ علوم اسلامی با دستاوردهای علوم انسانی و نیز ایجاد پیوندی هر چه مستحکم­تر میان حوزه و دانشگاه، برنامه دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا را جهت تربیت اندیشمندان متخصص در زمینه فقه و حقوق جزا با تکیه بر حفظ روشهای سنتی بحث و تحقیق در متون اسلامی و احیاء میراث فقه اسلامی ونیز با مطالعه مباحث حقوقی جدید تدوین و تنظیم نموده است.

طول دوره کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دو سال و نیم است که بر اساس آیین نامه طی پنج نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته ارائه می­گردد.در این مدت دانشجو باید پایان نامه خود را بگذراند و از آن دفاع نماید.

هر واحد درسی نظری 16 ساعت می­باشد.

تعداد کل واحدهای درسی رشته فقه و حقوق جزا 32 واحد به شرح زیر می باشد :

* دروس اصلی:       26 واحد

*  پایان نامه:            6 واحد

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فقه و حقوق کارشناسی‌ارشد