تأسیس و تحولات مدرسه‌عالی شهیدمطهری: (مسجد و مدرسه‌عالی سپه‌سالار)

(Establishment and Developments of Shahid Motahari School: (Sepahsalar Mosque and Schoolنویسنده (ها) : سیدابوالقاسم نقیبی، عباس احمدوند
Abolghasem Naghibi, Abbas Ahmadvand
ناشر : سازمان زیباسازی شهر تهران
دسته کتاب : انتشارات
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : ۰- ۴۴- ۸۸۱۵- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۵۶۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: