خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: دلایل عقلی و فلسفینویسنده (ها) : محمد امامی کاشانی
Mohammad Emami Kashani
ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
دسته کتاب : انتشارات
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹
شابک : ۳- ۵۷- ۵۱۸۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: