اطلاعیه‌ها - آرشیو

نشست تخصصی بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی حوزه و دانشگاه

نشست تخصصی بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی حوزه و دانشگاه

وبینار بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی حوزه و دانشگاه و مقایسه آن با نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه شهید مطهری با حضور دکتر فروغی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛ پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مطهری

ادامه مطلب