فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
69سیدحامدحسین حسینی خامنهدکتری حرفه‌ای PHDبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامیدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
71اسد الله مسعودی مقامدکتری حرفه‌ای PHDجرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آندکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
40رضا شاه حسینی انگاسیدکتری حرفه‌ای PHDنقش اماره قضایی در کشف حقیقتدکتر عباس کریمی1398
70غلامرضا پیوندیدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و معیارهای کیفر گذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه‌های اسلامیدکتر عبدالعلی توجهی1392
78قدرت‌الله ابراهیمی فرانیدکتری حرفه‌ای PHDحق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تأکید بر حقوق ایراندکتر عبدالعلی توجهی/ دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1395
74محمد خانیدکتری حرفه‌ای PHDتحلیل فقهی- کیفرشناختی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصردکتر عبدالعلی توجهی/ دکتر محمد رسایی1394
50محمد بهروزیهدکتری حرفه‌ای PHDعدالت ترمیمی در فقه امامیه و حقوق ایراندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1386
54عباس ذاقليدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بين الملليدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
56سعيد قماشيدکتری حرفه‌ای PHDكرامت انساني و نقش آن در جرم انگاريدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
58ليلا دادخداييدکتری حرفه‌ای PHDسياست جمهوري اسلامي در قلمرو مفاسد اقتصادي با تكيه بر كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساددکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1389
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۲ مورد.