فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
48سیدمحمود مجیدیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی در جرایم علیه امنیت در حقوق موضوعه ایران و فرانسهآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1384
53طوبي شاكريدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي اسلام و ايران در حوزه تعزيراتآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1388
1سیدمحمد صادق موسویدکتری حرفه‌ای PHDمبانی نظری جهل واشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی از دیدگاه فقه وحقوق مدنیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
2محمد علی خورسندیاندکتری حرفه‌ای PHDقراردادهای مقاطعه کاریآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
7محمد جواد ارسطادکتری حرفه‌ای PHDاعتبار سندو تعارض آن با ادله دیگر از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1383
9محمدرضا عزیزاللهیدکتری حرفه‌ای PHDبیع متقابل در فقه و حقوقآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1383
10سیدمصطفی سعادت مصطفویدکتری حرفه‌ای PHDنظریه حرمت اکل مال به باطل در حقوق اسلام و مقایسه آن با دارا شدن غیر عادلانهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1384
12حمیدرضا بصیریدکتری حرفه‌ای PHDماهیت حقوقی صلح در مورد معامله و احکام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1386
13محمدباقر قربان ونددکتری حرفه‌ای PHDماهیت ، آثار و احکام تجارت الکترونیکآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1387
15محمد مهدي عزيزاللهيدکتری حرفه‌ای PHDقرارداد صلح در روابط بين المللي از ديدگاه حقوق اسلامي احكام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1388
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.