فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
20غلامعلي صدقيدکتری حرفه‌ای PHDمعامله عين مرهونه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق مصرآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1389
21محبوبه مينادکتری حرفه‌ای PHDمفهوم، شرايط و آثار اكراه در قراردادها با مطالعه تطبيقيدکتر سیدحسین صفائی1389
46اصغر احمدی موحددکتری حرفه‌ای PHDنحوه اجرای احکام کیفری در حقوق ایراندکتر محمد آشوری1383
39خدیجه شیروانیدکتری حرفه‌ای PHDنظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر موازین فقه امامیه)دکتر محمد عیسایی تفرشی1398
17سعيد مولويدکتری حرفه‌ای PHDنظريه ارش در فقه و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در مقررات بين الملليآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1388
22عليرضا فروغيدکتری حرفه‌ای PHDنظريه حق در فقه و حقوق موضوعهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1390
10سیدمصطفی سعادت مصطفویدکتری حرفه‌ای PHDنظریه حرمت اکل مال به باطل در حقوق اسلام و مقایسه آن با دارا شدن غیر عادلانهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1384
28مریم‌سادات محققدکتری حرفه‌ای PHDنظریه خلع یک جانبه در فقه با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامیدکتر سیدحسین صفائی1392
40رضا شاه حسینی انگاسیدکتری حرفه‌ای PHDنقش اماره قضایی در کشف حقیقتدکتر عباس کریمی1398
30سیدسعید سیدحسینیدکتری حرفه‌ای PHDوضعیت حقوقی قراردادهای معارضآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۲ مورد.