فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
65زهرا سبزواریدکتری حرفه‌ای PHDقضایی شدن مرحله اجرایی مجازات سالب آزادی در حقوق ایران و فرانسهدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
27زهراسادات میرهاشمیدکتری حرفه‌ای PHDکاربردهای انسانی فن­آوری ژنتیک (بررسی فقهی و حقوقی)دکتر سیدحسین صفائی1391
79سبیکه فانیدکتری حرفه‌ای PHDحرز در حقوق ایران و مقایسه آن با نهادهای مشابه در حقوق مصر و انگلستاندکتر سیدمحمدصادق موسوی/ دکتر محمدحسن حائری1395
56سعيد قماشيدکتری حرفه‌ای PHDكرامت انساني و نقش آن در جرم انگاريدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
17سعيد مولويدکتری حرفه‌ای PHDنظريه ارش در فقه و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در مقررات بين الملليآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1388
38سعید فرساددکتری حرفه‌ای PHDصلح و دوستی با غیرمسلمانان از دیدگاه منابع فقه اسلامیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد/ دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1397
24سیامک توانگردکتری حرفه‌ای PHDاجرای عین تعهد قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با مطالعه تطبیقیدکتر سیدحسین صفائی1391
29سیدابراهیم رئیس‌الساداتیدکتری حرفه‌ای PHDتعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایرانآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
4سیدابوالقاسم نقیبیدکتری حرفه‌ای PHDخسارت معنوی در حقوق ایران ،اسلام و دیگر نظامهای حقوقیدکتر سیدحسین صفائی1380
6سیداحمد موسویدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و نگهداری از اشیاءدکتر مصلحی عراقی1382
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۲ مورد.