فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
60احمد رمضانيدکتری حرفه‌ای PHDاختيار دادرس كيفري در ارزشيابي ادله (مطالعه تطبيقي حقوق ايران ومصر)دکتر ایرج گلدوزیان1389
51احمد قاسمیدکتری حرفه‌ای PHDحقوق متهم در دادرسی های کیفری ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیدکتر محمد آشوری1387
71اسد الله مسعودی مقامدکتری حرفه‌ای PHDجرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آندکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
46اصغر احمدی موحددکتری حرفه‌ای PHDنحوه اجرای احکام کیفری در حقوق ایراندکتر محمد آشوری1383
26الهام شریعتیدکتری حرفه‌ای PHDبازفروش کالای مورد معامله در کنوانسیون بین­المللی کالا و مقایسه آنبا نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایراندکترعباس کریمی1391
11اکرم صفیریدکتری حرفه‌ای PHDعدم النفعدکتر سیدحسین صفائی1384
16بابك خسروي نيادکتری حرفه‌ای PHDحق حبس و تعليق اجراي قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين الملليدكتر عباس كريمي1388
64بابک رزم سازدکتری حرفه‌ای PHDروشهای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومیدکتر محمد آشوری1391
72جلال توحیدی نافعدکتری حرفه‌ای PHDتعیین مجازات در نظام قضایی ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستاندکتر حسین میرمحمد صادقی1394
35حبیب صیدیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی تحلیلی و تطبیقی مهر و میزان آن (در فقه و حقوق موضوعه)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1396
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۲ مورد.