فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
21محبوبه مينادکتری حرفه‌ای PHDمفهوم، شرايط و آثار اكراه در قراردادها با مطالعه تطبيقيدکتر سیدحسین صفائی1389
22عليرضا فروغيدکتری حرفه‌ای PHDنظريه حق در فقه و حقوق موضوعهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1390
23سیدمهدی میرداداشیدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران و مصردکتر سیدحسین صفائی1391
24سیامک توانگردکتری حرفه‌ای PHDاجرای عین تعهد قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با مطالعه تطبیقیدکتر سیدحسین صفائی1391
25فاطمه رجاییدکتری حرفه‌ای PHDاختیار انسان بر اعضای خوددر مسائل پزشکیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1391
26الهام شریعتیدکتری حرفه‌ای PHDبازفروش کالای مورد معامله در کنوانسیون بین­المللی کالا و مقایسه آنبا نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایراندکترعباس کریمی1391
27زهراسادات میرهاشمیدکتری حرفه‌ای PHDکاربردهای انسانی فن­آوری ژنتیک (بررسی فقهی و حقوقی)دکتر سیدحسین صفائی1391
28مریم‌سادات محققدکتری حرفه‌ای PHDنظریه خلع یک جانبه در فقه با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامیدکتر سیدحسین صفائی1392
29سیدابراهیم رئیس‌الساداتیدکتری حرفه‌ای PHDتعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایرانآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
30سیدسعید سیدحسینیدکتری حرفه‌ای PHDوضعیت حقوقی قراردادهای معارضآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۲ مورد.