فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
34علیرضا آبیندکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی محجورین غیرممیز (مطالعه تطبیقی در نظام­های حقوق اسلام، ایران و مصر)دکتر سیدحسین صفائی1396
23سیدمهدی میرداداشیدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران و مصردکتر سیدحسین صفائی1391
70غلامرضا پیوندیدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و معیارهای کیفر گذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه‌های اسلامیدکتر عبدالعلی توجهی1392
45حسن شاه ملک‌پور خشکبیجاریدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و اصول سیاست کیفری اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی ایرانآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1383
82حسین اسدزادهدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفریدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی/ دکتر محمد رسایی1398
1سیدمحمد صادق موسویدکتری حرفه‌ای PHDمبانی نظری جهل واشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی از دیدگاه فقه وحقوق مدنیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
12حمیدرضا بصیریدکتری حرفه‌ای PHDماهیت حقوقی صلح در مورد معامله و احکام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1386
13محمدباقر قربان ونددکتری حرفه‌ای PHDماهیت ، آثار و احکام تجارت الکترونیکآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1387
37محمدهادی رستمیدکتری حرفه‌ای PHDمؤلفه­های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکاآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد/ دکتر سیدمحمدصادق موسوی1397
56سعيد قماشيدکتری حرفه‌ای PHDكرامت انساني و نقش آن در جرم انگاريدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۲ مورد.