فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
27زهراسادات میرهاشمیدکتری حرفه‌ای PHDکاربردهای انسانی فن­آوری ژنتیک (بررسی فقهی و حقوقی)دکتر سیدحسین صفائی1391
63علی مژدهی پوردکتری حرفه‌ای PHDپولشویی (تطهیر پول ) در اسناد بین‌المللی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین ایران، مصر و لبناندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1391
30سیدسعید سیدحسینیدکتری حرفه‌ای PHDوضعیت حقوقی قراردادهای معارضآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
40رضا شاه حسینی انگاسیدکتری حرفه‌ای PHDنقش اماره قضایی در کشف حقیقتدکتر عباس کریمی1398
28مریم‌سادات محققدکتری حرفه‌ای PHDنظریه خلع یک جانبه در فقه با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامیدکتر سیدحسین صفائی1392
10سیدمصطفی سعادت مصطفویدکتری حرفه‌ای PHDنظریه حرمت اکل مال به باطل در حقوق اسلام و مقایسه آن با دارا شدن غیر عادلانهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1384
22عليرضا فروغيدکتری حرفه‌ای PHDنظريه حق در فقه و حقوق موضوعهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1390
17سعيد مولويدکتری حرفه‌ای PHDنظريه ارش در فقه و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در مقررات بين الملليآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1388
39خدیجه شیروانیدکتری حرفه‌ای PHDنظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک­ها (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر موازین فقه امامیه)دکتر محمد عیسایی تفرشی1398
46اصغر احمدی موحددکتری حرفه‌ای PHDنحوه اجرای احکام کیفری در حقوق ایراندکتر محمد آشوری1383
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۲ مورد.