فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
41عبدالرضا اسدی آقبلاغیدکتری حرفه‌ای PHDتوثیق دارایی­های فکری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (مطالعه تطبیقی)دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1398
42محمد اسحاقی آستانیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مجازات فرزند کشیآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1379
43محمد رساییدکتری حرفه‌ای PHDاصل برائت و آثار آن در امور کیفریآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1380
44سیدمهدی سیدخاموشیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهاآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1381
45حسن شاه ملک‌پور خشکبیجاریدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و اصول سیاست کیفری اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی ایرانآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1383
46اصغر احمدی موحددکتری حرفه‌ای PHDنحوه اجرای احکام کیفری در حقوق ایراندکتر محمد آشوری1383
47حسین آقا بابائیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران ، مصر ،انگلستان در قبال جرم بر اندازیدکتر حسین میرمحمد صادقی1383
48سیدمحمود مجیدیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی در جرایم علیه امنیت در حقوق موضوعه ایران و فرانسهآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1384
49وحید اشتیاقدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت کیفری اشخاص حقوقیدکتر محمد آشوری1385
50محمد بهروزیهدکتری حرفه‌ای PHDعدالت ترمیمی در فقه امامیه و حقوق ایراندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1386
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۲ مورد.