فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
3محمد بهرامی خوشکاردکتری حرفه‌ای PHDقضاوت و شهادت زن از دیدگاه مکاتب فقهیآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1380
65زهرا سبزواریدکتری حرفه‌ای PHDقضایی شدن مرحله اجرایی مجازات سالب آزادی در حقوق ایران و فرانسهدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
56سعيد قماشيدکتری حرفه‌ای PHDكرامت انساني و نقش آن در جرم انگاريدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
37محمدهادی رستمیدکتری حرفه‌ای PHDمؤلفه­های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکاآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد/ دکتر سیدمحمدصادق موسوی1397
13محمدباقر قربان ونددکتری حرفه‌ای PHDماهیت ، آثار و احکام تجارت الکترونیکآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1387
12حمیدرضا بصیریدکتری حرفه‌ای PHDماهیت حقوقی صلح در مورد معامله و احکام و آثار آنآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1386
1سیدمحمد صادق موسویدکتری حرفه‌ای PHDمبانی نظری جهل واشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی از دیدگاه فقه وحقوق مدنیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
82حسین اسدزادهدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و آثار سیاست جنایی مشارکتی در قانون آیین دادرسی کیفریدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی/ دکتر محمد رسایی1398
45حسن شاه ملک‌پور خشکبیجاریدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و اصول سیاست کیفری اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی ایرانآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1383
70غلامرضا پیوندیدکتری حرفه‌ای PHDمبانی و معیارهای کیفر گذاری مکاتب کیفری در مقایسه با آموزه‌های اسلامیدکتر عبدالعلی توجهی1392
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۲ مورد.