فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
35حبیب صیدیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی تحلیلی و تطبیقی مهر و میزان آن (در فقه و حقوق موضوعه)آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1396
42محمد اسحاقی آستانیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مجازات فرزند کشیآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1379
67علیرضا سعیددکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران، مصر و انگلستان (مطالعه تطبیقی با تأکید بر فقه امامیه)دکتر حسین میرمحمد صادقی1392
44سیدمهدی سیدخاموشیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهاآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1381
69سیدحامدحسین حسینی خامنهدکتری حرفه‌ای PHDبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامیدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
9محمدرضا عزیزاللهیدکتری حرفه‌ای PHDبیع متقابل در فقه و حقوقآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1383
14خدیجه مرادیدکتری حرفه‌ای PHDتأثیر عسر و حرج بر قراردادها (بررسی فقهی و حقوقی) و مقایسه آن با نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجیدکتر سیدحسین صفائی1387
52محمدرضا زندیدکتری حرفه‌ای PHDتحقیقات مقدماتی در جرایم سایبریدکتر محمد آشوری1387
74محمد خانیدکتری حرفه‌ای PHDتحلیل فقهی- کیفرشناختی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصردکتر عبدالعلی توجهی/ دکتر محمد رسایی1394
77غلامعلی محمدیدکتری حرفه‌ای PHDتحلیل کیفرشناختی اجرای مجازات حبس در خارج از زندان با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی/ دکتر علی خالقی1395
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.