فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
69سیدحامدحسین حسینی خامنهدکتری حرفه‌ای PHDبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامیدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
36سیدروح الله موسوی پوردکتری حرفه‌ای PHDانحلال قرارداد بازیکن حرفه­ای با باشگاه ورزشی (فوتبال) و ضمانت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و مقررات بین­المللیدکتر سیدمحمدصادق موسوی1397
30سیدسعید سیدحسینیدکتری حرفه‌ای PHDوضعیت حقوقی قراردادهای معارضآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
1سیدمحمد صادق موسویدکتری حرفه‌ای PHDمبانی نظری جهل واشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی از دیدگاه فقه وحقوق مدنیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1379
48سیدمحمود مجیدیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی در جرایم علیه امنیت در حقوق موضوعه ایران و فرانسهآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1384
10سیدمصطفی سعادت مصطفویدکتری حرفه‌ای PHDنظریه حرمت اکل مال به باطل در حقوق اسلام و مقایسه آن با دارا شدن غیر عادلانهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1384
44سیدمهدی سیدخاموشیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهاآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1381
33سیدمهدی علویدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی مطبوعاتی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصرآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1395
61سیدمهدی منصوری طزنجیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی بازداشت موقت و جایگزین های آن در فقه اسلامی و اسناد بین‌المللیآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1390
23سیدمهدی میرداداشیدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران و مصردکتر سیدحسین صفائی1391
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲ مورد.