فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
72جلال توحیدی نافعدکتری حرفه‌ای PHDتعیین مجازات در نظام قضایی ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستاندکتر حسین میرمحمد صادقی1394
29سیدابراهیم رئیس‌الساداتیدکتری حرفه‌ای PHDتعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایرانآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1392
77غلامعلی محمدیدکتری حرفه‌ای PHDتحلیل کیفرشناختی اجرای مجازات حبس در خارج از زندان با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی/ دکتر علی خالقی1395
74محمد خانیدکتری حرفه‌ای PHDتحلیل فقهی- کیفرشناختی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصردکتر عبدالعلی توجهی/ دکتر محمد رسایی1394
52محمدرضا زندیدکتری حرفه‌ای PHDتحقیقات مقدماتی در جرایم سایبریدکتر محمد آشوری1387
14خدیجه مرادیدکتری حرفه‌ای PHDتأثیر عسر و حرج بر قراردادها (بررسی فقهی و حقوقی) و مقایسه آن با نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق خارجیدکتر سیدحسین صفائی1387
9محمدرضا عزیزاللهیدکتری حرفه‌ای PHDبیع متقابل در فقه و حقوقآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1383
69سیدحامدحسین حسینی خامنهدکتری حرفه‌ای PHDبررسی قواعد شکلی حاکم بر حدود در مذاهب فقهی و قانون مجازات اسلامیدکتر سیدمنصور میرسعیدی1392
44سیدمهدی سیدخاموشیدکتری حرفه‌ای PHDبررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهاآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1381
67علیرضا سعیددکتری حرفه‌ای PHDبررسی تطبیقی مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای سهامی در حقوق ایران، مصر و انگلستان (مطالعه تطبیقی با تأکید بر فقه امامیه)دکتر حسین میرمحمد صادقی1392
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۲ مورد.