فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
38سعید فرساددکتری حرفه‌ای PHDصلح و دوستی با غیرمسلمانان از دیدگاه منابع فقه اسلامیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد/ دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1397
62محسن شکرچی زادهدکتری حرفه‌ای PHDسیاست کیفری قاعده اقتضای تعقیب (ایران ، انگلیس ،اسناد بین‌المللی)‌دکتر حسین میرمحمد صادقی1391
73فرحناز خسروشاهیدکتری حرفه‌ای PHDسیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت معنوی با تکیه بر فقه جزایی و کنوانسیون حقوق کودکدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی/ دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1394
68حمید فرجیدکتری حرفه‌ای PHDسیاست جنایی و الگوهای پیشگیری از جرم در فقه امامیه و حقوق ایرانآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1392
81محمدرضا حق شناس آدرمنابادیدکتری حرفه‌ای PHDسیاست جنایی ایران در قبال جرایم بهداشت عمومی آبدكتر سیدمحمدعلی اردبيلي/ دکتر سیدابوالقاسم نقیبی1397
54عباس ذاقليدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي در قبال قاچاق انسان در پرتو اسناد بين الملليدکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1388
53طوبي شاكريدکتری حرفه‌ای PHDسياست جنايي اسلام و ايران در حوزه تعزيراتآیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری1388
58ليلا دادخداييدکتری حرفه‌ای PHDسياست جمهوري اسلامي در قلمرو مفاسد اقتصادي با تكيه بر كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساددکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1389
64بابک رزم سازدکتری حرفه‌ای PHDروشهای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومیدکتر محمد آشوری1391
66محمد ساریخانیدکتری حرفه‌ای PHDرفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیدكتر سیدمحمدعلی اردبيلي1392
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۲ مورد.