فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری

ردیفنام و نام خانوادگیمقطع تحصیلیعنوان رسالهاستاد/اساتید راهنماتاریخ دفاع
22عليرضا فروغيدکتری حرفه‌ای PHDنظريه حق در فقه و حقوق موضوعهآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1390
61سیدمهدی منصوری طزنجیدکتری حرفه‌ای PHDمطالعه تطبیقی بازداشت موقت و جایگزین های آن در فقه اسلامی و اسناد بین‌المللیآیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی1390
23سیدمهدی میرداداشیدکتری حرفه‌ای PHDمسئولیت مدنی مؤسسات عمومی با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران و مصردکتر سیدحسین صفائی1391
24سیامک توانگردکتری حرفه‌ای PHDاجرای عین تعهد قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با مطالعه تطبیقیدکتر سیدحسین صفائی1391
25فاطمه رجاییدکتری حرفه‌ای PHDاختیار انسان بر اعضای خوددر مسائل پزشکیآیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد1391
26الهام شریعتیدکتری حرفه‌ای PHDبازفروش کالای مورد معامله در کنوانسیون بین­المللی کالا و مقایسه آنبا نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایراندکترعباس کریمی1391
27زهراسادات میرهاشمیدکتری حرفه‌ای PHDکاربردهای انسانی فن­آوری ژنتیک (بررسی فقهی و حقوقی)دکتر سیدحسین صفائی1391
62محسن شکرچی زادهدکتری حرفه‌ای PHDسیاست کیفری قاعده اقتضای تعقیب (ایران ، انگلیس ،اسناد بین‌المللی)‌دکتر حسین میرمحمد صادقی1391
63علی مژدهی پوردکتری حرفه‌ای PHDپولشویی (تطهیر پول ) در اسناد بین‌المللی و مطالعه تطبیقی آن با قوانین ایران، مصر و لبناندکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی1391
64بابک رزم سازدکتری حرفه‌ای PHDروشهای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومیدکتر محمد آشوری1391
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۲ مورد.